Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

W związku z dwusetną rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej – Senat RP uchwałą z dnia 19 grudnia 2018 r. ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

W jednogłośnie przyjętej uchwale napisano m.in.: Ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki nie tylko pozwoli przybliżyć życie i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwróci uwagę Polaków na postawy patriotyczne wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki czerpiącej inspiracje z polskiej kultury.

Więcej na DZIEJE.PL