Artykuł I.Poniatowskiej

Stanisław Moniuszko jest największym twórcą pieśni w historii polskiej muzyki. Polską poezję przekładał na sztukę muzyczną, popularyzował, ale i podnosił ad astra, wypełniając misję służenia Polsce w czasach jej zniewolenia...