Bibliografia

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

  1. „Życie – twórczość – konteksty. Eseje o Stanisławie Moniuszce” pod red. Magdaleny Dziadek. NCK, Warszawa 2019;
  2. „Podróż przez dźwięki. Śladami Stanisława Moniuszki”, aut. Magdalena Dziadek, PWM Kraków 2020;
  3. „Moniuszko Kompendium. Osoba i dzieło Stanisława Moniuszki we współczesnej perspektywie” pod red. Ryszarda Daniela Golianka, PWM, Kraków 2020
  4. „W obronie Moniuszki” + CD z pieśniami S. Moniuszki (w wyk. W. Bednarka, akompaniament fortepian. Wojciech Szewczyk), autor Wiesław Bednarek (właściwe Ryszard Wiesław Bednarek – notka EJM), Wydawca Ryszard Bednarek (druk ELPIL Siedlce) Warszawa 2019
  5. Roczniki Humanistyczne, Muzykologia, Tom LXVIII, zeszyt 12, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, s. 199 – 214 – S. Dąbek „Glosy do badań moniuszkowskich”

PUBLIKACJE I INICJATYWY EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  1. „Hej zagrajcie siarczyście!”– opowieść o Stanisławie Moniuszce, autor Izabela Klebańska