In memoriam….

10 lat temu, dokładnie 4 czerwca 2012 roku i w tej samej sali Zamku Królewskiego, Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki zorganizowało szczególny i pamiętny koncert na 140-lecie śmierci swojego Patrona. Pokusiliśmy się wówczas o prezentację przetłumaczonych na język francuski i wydanych za życia kompozytora w Paryżu, pieśni Stanisława Moniuszki, których albumowa publikacja spoczywała błogo w naszych archiwach bibliotecznych. Na pytanie czy kiedykolwiek były u nas wykonywane, nikt prawdopodobnie nie mógłby odpowiedzieć. Prezentacji dokonali francuscy artyści polskiego
pochodzenia: Urszula Cuvellier i Dawid Leszczyński, a narracja w języku francuskim ubarwiła tylko muzykę Moniuszki nadając jej inny charakter, inną ekspresję i estetyczny walor. I w tym kontekście można uznać wydarzenie za pamiętne w historii naszego muzycznego wykonawstwa. Jakże miłymi były słowa
naszego wspaniałego, nieżyjącego dyrygenta Antoniego Wicherka, który po koncercie powiedział: „… i któż teraz może mówić, że Moniuszko nie był europejczykiem!…”
Niedościgła promotorka dzieła Stanisława Moniuszki, założycielka naszego stowarzyszenia śp. Maria Fołtyn, walcząc nieugięcie o należnie miejsce dla muzyki Moniuszki tak u na jak i w świecie, wyznawała tę samą ideę. To z myślą o Niej ówczesny koncert stał się – w moim przekonaniu – również
pamiętnym. Schorowana Maria, pokazała się wtedy publicznie po raz ostatni. Wkrótce osierociła stowarzyszenie. W swoim ostatnim przesłaniu do publiczności, pisała w programie
koncertu niezmiennie aktualne słowa: „…Wyrastałam w przekonaniu, że najważniejsza dla przetrwania narodu jest jego kultura – język, tradycja, sztuka. To te wartości ocaliły nasz Naród wówczas, gdy Polski nie było na mapie. Ludzie odchodzą, mody przemijają, zmieniają się rządy, a kultura trwa, bez
względu na czasy. Dlatego mnie, jako śpiewaczce i Polce oddanej swojej Ojczyźnie, zawsze najbliższy był Stanisław Moniuszko – twórca dzieł głęboko polskich, przepełnionych
patriotyzmem…” Towarzystwo, spadkobierca Jej postawy i ideologii, stara się podążać tą samą ścieżką, czego przykładem jest dzisiejszy koncert.
Zbiegiem okoliczności, a może przeznaczeniem, postać Stanisława Moniuszki i Marii Fołtyn została spięta klamrą rocznicowych uroczystości. Rok 2022 to 150-lecie śmierci kompozytora i 10-lecie odejścia Artystki. Połączywszy z sobą te dwie „okrągłe” rocznice, Muzeum Teatralne przygotowuje w grudniu br. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej wystawę poświęconą Marii Fołtyn i Jej moniuszkowskim dokonaniom, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam również na powołany do życia przez Artystkę, Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki, który rozpoczyna swoje
konkursowe zmagania w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w najbliższy poniedziałek. I wreszcie życząc wielu artystycznych przeżyć, zapraszam już tylko na nasz koncert wypełniony wzruszającą muzyką naszego Twórcy.

Jolanta Rostworowska

PROGRAM KONCERTU DO POBRANIA